Grunnskole og SFO

Alle skolene i Nord-Troms har nærhet til naturen, og naturen har en sentral plass i undervisningen hos oss.

Snøhuletur
Foto: Mattis Nyheim.

Skolene er også opptatt av å ivareta og utvikle den lokale kulturen som er særegen for våre områder, og flere skoler tilbyr derfor språkvalgene samisk og finsk.

Vi har både oppvekstsenter, kommunale – og private skoler i Nord-Troms. Skolestørrelse og antall klassetrinn avhenger av hvilken skole barnet går på.

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn, samt større barn med spesielle behov. Kontakt skolen som har tilbud om SFO.

 

For mer informasjon:
Gáivuotna/Kåfjord - Kvænangen - Lyngen - Nordreisa - Skjervøy - Storfjord

Tips en venn Skriv ut