Kulturskole

Vi er svært stolte av kulturskolene i Nord-Troms, og tror de er en viktig bidragsyter til trivsel.

Kulturskole Foto: Nordreisa kommune
Foto: Nordreisa kommune

Både deltakere og lokalmiljøet får i løpet av året mange gode opplevelser gjennom kulturskolens aktiviteter. Samtlige av våre kulturskoler tilbyr instrumentalopplæring, både som eneundervisning og tilbud til band. Også kor, teater, dans, kokkekunst eller andre kulturuttrykk er tilbud som er aktuelle. Kulturskolene har også en sentral rolle i Ungdommens kulturmønstring.

Det er bare å bli med!

For informasjon:
Gáivuotna/Kåfjord - Kvænangen - Lyngen - Nordreisa - Skjervøy - Storfjord

Tips en venn Skriv ut