Næringsutvalget i Nord-Troms

Næringsutvalget i Nord-Troms er et underutvalg av Nord-Troms Regionråd, som består av en næringsmedarbeider fra hver kommunene.
NUNT skal arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta eiernes interesser, med blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging og fremme Nord-Troms regionråd sine satsinger på næringsutvikling.

Leder: Silja Karslen, Skjervøy kommune
Tlf: 906 33 595
Epost: silja.karlsen@skjervoy.kommune.no

Nestleder: Jens Kristian Nilsen, Kåfjord kommune
Tlf: 77 71 92 58
Epost: jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no

Tips en venn Skriv ut