Oahput Davvi-Romssas

Leatgo dus mánát skuvllas dahje mánáidgárddis? Áiggošitgo ieš váldit oahpu ruovttubáikkis nu ahte it dárbbaš iežá báikái vuolgit?

Leser bok Foto: Reni Wright
Govven: Reni Wright

Davvi-Romssas leat olu buorit oahppofálaldagat.  Juohke suohkanis lea mánáidgárdi, skuvla ja OÁF-fálaldagat. Davvi- Romssas leat joatkkaskuvllat ja  eanas oahppit besset orrut ruovttus/siiddas go álget joatkkaskuvlii. Davvi Romssa guhtta suohkana eaiggáduššet guovllu oahppoguovddáža Nord-Troms studiesenter dat fállá  heivehuvvon oanehis kurssaid dahje ollislaš oahpuid  rávisolbmuide geat leat barggus. Dat sihkkarastá ahte dus leat buorit vejolašvuođat oahpu váldit allaskuvlla- ja universitehtadásis ruovttubáikkis.

Oahppat sáhttá nu guhká go eallá! !

Cavgil ustibii Čálit