Organisasjonen

Regionrådet er bygd opp med representantskapet som øverste organ, derunder styret, rådmannsutvalget og sekretariatet.

Representantskap

Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av formannskapet fra hver kommune. Representantskapet avholder møte en gang i året.
 
 

Styret

Styret har følgende sammen­setning i 2017 - 2019:

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen, styremedlem (Line van Gemert, p.v.)
Øyvind Evanger, Nordreisa, styremedlem (Olaug Bergset, p.v.)
Knut Jentoft, Storfjord, styremedlem (Hanne Braathen, p.v.)
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen, styremedlem (Ronald Jenssen, p.v.)
Ørjan Albrigtsen, Skjervøy, nestleder (Irene Toresen, p.v.)
Svein O. Leiros, Gáivuotna/Kåfjord, styreleder (Ludvig Rognli, p.v.)

Leder Svein O. Leiros
Leder Svein O. Leiros
 
Albrigtsen.png
Nestleder Ørjan Albrigtsen
 
Foto: Framtid i Nord
 

Rådmannsutvalget

 
Rådmannsutvalget ledes fra 2017 av Cissel Samuelsen (Skjervøy kommune).
 
Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og sekretariatsleder.
 
 

Administrasjon

Daglig leder
Berit Fjellberg
 
Regional ungdomskonsulent (50 % stilling)
Lise Jakobsen
 
Nord-Troms Studiesenter
  • Kristin Vatnelid Johansen, leder
  • Daniel Johnsen, studieadministrator
 
 
 
 
Tips en venn Skriv ut