Regional næringsutvikling

Næringslivet kjenner ingen kommunegrenser, og mange bedrifter i Nord-Troms jobber mot både regionale, nasjonale og internasjonale marked.

Anleggsarbeid Foto: Omdømmeprosjektet
Foto: Omdømmeprosjektet

Vi har flere miljøer i regionen som bidrar til utviklingsarbeid. Halti næringshage er næringshagen for Nord-Troms, og inngår i et nasjonalt nettverk med 50 andre næringshager i Norge. De har kompetanse på kommersialiserings- og inkubasjonsprosessen fra idé til marked.

I arbeidet med å kommersialisere gode forretningsidéer jobber disse jobber med etablerere og bedrifter ved å tilby kompetanse, kontorplass og nettverk mot kapitalkilder.

Nord-Troms er en framtidsrettet region som vil! Vi får aldri for mange på laget, og har selvfølgelig plass til deg også! Mer informasjon finner du på kommunenes hjemmesider.

Tips en venn Skriv ut