Søknadsskjema

Informasjon om søker

dd.mm.ååå*
Opplysninger om masteroppgaven
*
Masteroppgavens omfang / studiepoeng
Oppgavens formål og problemstilling
Formål


Budsjett / redegjørelse for hva stipendmidler tenkes brukt til
Beskriv behovet for midler og hva midlene skal gå til

Er det søkt om eller innvilget midler fra andre stipend?*


Tips en venn Skriv ut