Kommunene i Nord-Troms

Vi som bor her, og du som skal flytte hit, setter pris på frihet, mye plass og trygge oppvekstvilkår.

Nord-Troms er stedet for den ambisiøse, som vil få til noe. Frivillig arbeid settes høyt, og det er lett å gjøre en forskjell for den engasjerte. Det er få steder som gir deg så stor plass og innflytelse som her. Du blir sett, godt mottatt, og du har gode muligheter for karriereklatring i Nord-Troms.

Nord-Tromsregionen ligger lengst nord i Troms fylke, på grensa til Finnmark, og stedvis også med grense til Finland og Sverige. Regionen består av de seks kommunene Gàivuona/Kåfjord, Kvænangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Nøkkeltall

Areal: 9368 kvm
Folketall per 1.1.2016: 16005 

Kommunesentre

Olderdalen, Burfjord, Lyngseidet, Storslett, Skjervøy, og Hatteng/Oteren.

Regionsenter: Storslett

Maritimt senter: Skjervøy

Samferdsel

Flyplass: Sørkjosen lufthavn

Hurtigruteanløp: Skjervøy havn

Hurtigbåt: Skjervøy havn

Busskommunikasjon, også til Finland

Nyere historie

I Nord-Troms ble det meste brent ned under tyskernes tilbaketrekking høsten 1944. Denne dramatiske krigshistorien med brenning og tvangsevakuering av hele befolkningen satte dype spor, og derfor har vi svært få bygninger og gjenstander fra før andre verdenskrig.

Tilbakeflyttingen og gjenreisningen etter krigen viste at her bor folk med stort pågangsmot og med stor kjærlighet til hjemplassen.