Regional næringsutvikling

Næringslivet kjenner ingen kommunegrenser, og mange bedrifter i Nord-Troms jobber mot både regionale, nasjonale og internasjonale marked.

Anleggsarbeid Foto: Omdømmeprosjektet
Foto: Omdømmeprosjektet

Vi har flere miljøer i regionen som bidrar til utviklingsarbeid. Halti næringshage er næringshagen for Nord-Troms, og inngår i et nasjonalt nettverk med 50 andre næringshager i Norge. De har kompetanse på kommersialiserings- og inkubasjonsprosessen fra idé til marked.

I arbeidet med å kommersialisere gode forretningsidéer jobber disse jobber med etablerere og bedrifter ved å tilby kompetanse, kontorplass og nettverk mot kapitalkilder.

Nord-Troms er en framtidsrettet region som vil! Vi får aldri for mange på laget, og har selvfølgelig plass til deg også! Mer informasjon finner du på kommunenes hjemmesider.