Informasjon

Stipendordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen som omfatter kommunenen Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Ordningen er etablert i et samarbeid mellom flere utviklingsaktører i regionen.  

Viktig:
Studenter som kan søke stipend er de som skriver masteroppgave og de som skal skrive neste studieår.
Studiested må være godkjent av Statens lånekasse. 
Studenter trenger ikke skrive oppgaven i Nord-Troms eller ha tilhørighet til regionen for å kunne søke.

Vi legger ikke føringer på temavalg, men lenger ned har vi skissert noen mulige tema for masteroppgaven. 
Søknadsfrist 15.oktober 2021 og 1. juni 2022.

Har du spørsmål, ta kontakt:
Berit Fjellberg 975 67 366

 

Retningslinjer for mastergradstipend

Noen av de tidligere oppgavene som har fått stipend 2016-2020

Turisme: "Digital technology and articulation of cultural heritage in museums in the North"
Samfunn og havbruk: "Samstyring av havfisketurisme i Nord"
Geologi: "An engeneering geology model of Jettan rockslide, Troms" 
Natur: "Bærekraftig bruk av Lyngsalpan landskapsvernområde" 
kultur/musikk: "Læstadiansk salmesang som port mot en kvensk kulturforståelse"
Design: "Den samiske halvtimen" - formidling av samisk kultur og verdier gjennom klær
Biologi: "Patterns and drivers of phylogenetic diversity and endemism in the Norwegian vascular flora"
Lærer: "Lærernes vurderingspraksis i matematikkfaget"

Grunnet Covid-19 har det ikke vært tildelinger av mastergradstipend fra høst 2020/2021. 


Mulige oppgavetema med Nord-Troms-relevans

  • Nord-Troms Regionråd sin ungdomssatsing siden 1998 og fram til i dag. Hva er resultatet av satsingen?
  • Natur, friluftsliv, forvaltning, geografi, reiseliv, mv.
  • Kultur – historie. Oppgave som skaffer til veie ny kunnskap om regionens historie og forhistorie
  • Rekruttering. Hvordan skal det offentlige og bedrifter jobbe for å rekruttere ønsket arbeidskraft til Nord-Troms?
  • Arbeidsplasser: Hvordan kan vi legge til rette for/skape nye arbeidsplasser i Nord-Troms?
  • Fornorskingsprosessen i Nord-Troms
  • Sykestuemodellen, et samarbeid mellom de fire nordligste kommunene i Troms. Det er ønskelig å få gjort en samfunnsøkonomisk analyse.
  • Hvem er den typiske gründer i Nord-Troms?

 

 

Samarbeidsparter

NTRR logo transparent.png

  

halti-logoPNG.png
Sparebank1.png
Ymber_Blue.png
Halti nasjonalparksenter as.JPG
Statskog.JPG
ntrm logo.png
kvenkultursenteret logo.bmp

Søknadsskjema