Informasjon

Stipendordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen som omfatter kommunenen Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Ordningen er etablert i et samarbeid mellom flere utviklingsaktører i regionen.  

Viktig:
Studenter som kan søke stipend er de som skriver masteroppgave og de som skal skrive neste studieår.
Studiested må være godkjent av Statens lånekasse. 
Studenter trenger ikke skrive oppgaven i Nord-Troms eller ha tilhørighet til regionen for å kunne søke.

Vi legger ikke føringer på temavalg, men lenger ned har vi skissert noen mulige tema for masteroppgaven. 
Søknadsfrist 15.oktober 2020 og 1. juni 2021.

Har du spørsmål, ta kontakt:
Kristin Johansen 911 59 547

 

Retningslinjer for mastergradstipend 2017

Studie/oppgave som har fått stipend 2016-2018

kultur/musikk: "Læstadiansk salmesang som port mot en kvensk kulturforståelse"
Design: "Den samiske halvtimen" - formidling av samisk kultur og verdier gjennom klær
Biologi: "Patterns and drivers of phylogenetic diversity and endemism in the Norwegian vascular flora"
Lærer: "Lærernes vurderingspraksis i matematikkfaget"
Lærer: "Samisk identitetsutvikling i norskfaget"
Geologi: "Atmospheric circulation patterns associated with avalanche cycles in the Troms region"

Mulige oppgavetema med Nord-Troms-relevans

  • Nord-Troms Regionråd sin ungdomssatsing siden 1998 og fram til i dag. Hva er resultatet av satsingen?
  • Natur, friluftsliv, forvaltning, geografi, reiseliv, mv.
  • Kultur – historie. Oppgave som skaffer til veie ny kunnskap om regionens historie og forhistorie
  • Rekruttering. Hvordan skal det offentlige og bedrifter jobbe for å rekruttere ønsket arbeidskraft til Nord-Troms?
  • Arbeidsplasser: Hvordan kan vi legge til rette for/skape nye arbeidsplasser i Nord-Troms?
  • Fornorskingsprosessen i Nord-Troms
  •  
  • Sykestuemodellen, et samarbeid mellom de fire nordligste kommunene i Troms. Det er ønskelig å få gjort en samfunnsøkonomisk analyse.
  • Hvem er den typiske gründer i Nord-Troms?

 

 

Samarbeidsparter

NTRR logo transparent.png

  

halti-logoPNG.png
Sparebank1.png
Ymber_Blue.png
Halti nasjonalparksenter as.JPG
Statskog.JPG
ntrm logo.png
kvenkultursenteret logo.bmp

Søknadsskjema

Pressemelding fra Nord-Troms Regionråd

Kristin Mellem fra Tromsø/Storfjord har mottatt stipend fra Nord-Troms for å skrive sin masteroppgave om kvensk/finsk salmesang.

Kristin M.jpg
Foto: Eili Bråstad Johannessen

Det er fjerde gang Nord-Troms deler ut stipend til studenter som skriver masteroppgaver. Åtte utviklingsaktører i Nord-Troms etablerte tidlig høsten 2016 et samarbeid om slikt stipend. Ordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen. Studentene kan søke stipend på inntil kr 40 000 hver. Det ble ikke lagt føringer for temavalg, men skissert noen mulige tema.

Kristin Mellem er tildelt kr 30.000. Hun tar master i pedagogikk med kunstfaglig del ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og Musikkonservatoriet. Kristins tittel på masteroppgaven er «Siis nouse, henkeni: Stig opp, min ånd. Læstadiansk salmesang som port mot en kvensk kulturforståelse».

Salmesangen var tidligere en viktig del av hverdagen for folk flest i Nord-Troms. Sangen bygde fellesskap, ga trygghet og mestring i kvenske, samiske så vel som norske hjem. Kristin ønsker å belyse det kunnskaps- og kulturtap befolkningen opplevde da salmesangen stilnet. Dette er en masteroppgave som undersøker den kvenske/finskspråklige, læstadianske salmesangen i Nord-Troms. Det vil også være en musikkfaglig analyse og kunstnerisk tilnærming/bearbeiding av tema.

Det blir lagt til rette for nye muligheter for å søke slikt stipend til våren, søknadsfrist 15. oktober og 1. juni. Stipendstyret håper aktuelle studenter kan tenke seg å skrive masteroppgave om noe Nord-Troms har bruk for i framtida.