• Tale- og debatteknikk
  • Møteteknikk
  • Hvordan legge frem saker?
  • Hvordan bruke media?
  • Medvirkning og påvirkningskraft
  • Erfaringsutveksling
  • Regionalt samarbeid
  • Kompetanseheving

Leder og nestleder av Nord-Troms ungdomsråd leder konferansen. Viktige bidragsytere er blant andre «utRUSTede» ungdommer fra regionen, ordførere og andre politikere, politiske rådgivere for ungdomsråd, lokalavisa Framtid i Nord, Ungdommens fylkesråd.