Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søknadsskjema mastergradsstipend

Informasjon om søker
dd.mm.ååå
*
Opplysninger om masteroppgaven
*
Masteroppgavens omfang / studiepoeng
Oppgavens formål og problemstilling
Formål
Last opp word eller pdf dokument med din oppgavebeskrivelse her.
Budsjett / redegjørelse for hva stipendmidler tenkes brukt til
Beskriv behovet for midler og hva midlene skal gå til
Er det søkt om eller innvilget midler fra andre stipend?*
Publisert