Søknadsskjema

Informasjon om søker

dd.mm.ååå*
Opplysninger om masteroppgaven
*
Masteroppgavens omfang / studiepoeng

Oppgavens formål og problemstilling
Formål
Last opp word eller pdf dokument med din oppgavebeskrivelse her.

Budsjett / redegjørelse for hva stipendmidler tenkes brukt til
Beskriv behovet for midler og hva midlene skal gå til


Er det søkt om eller innvilget midler fra andre stipend?*