• Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger
  • Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger
  • Korridor 3: FV 347, FV869, FV 866- E6 Årviksand-Skaret-Skjervøy –Langslett- Olderdalen
  • Korridor 4: FV91, med tilknytninger
  • Korridor 5: En sjøtransportkorridor på sjø som involverer gods og passasjerer.

    utklipp rapport.PNG