Barnehage

Vi tror at barnehagene er viktig for en god oppvekst.

Sandkasse-lek
Foto: Reni Wright.

Det pedagogiske innholdet i våre barnehager tar i stor grad i bruk den naturkunnskapen som kjennetegner levemåten til oss som bor her. I tillegg er vår kulturelle og språklige arv viktig for oss, og flere barnehager har derfor samisk og kvensk fokus som en naturlig del av barnehagehverdagen.

Alle private og kommunale barnehager i den enkelte kommune er en del av et samordnet opptak. Det betyr at dere som foreldre bare trenger å bruke ett søknadsskjema og slipper å søke til flere barnehager samtidig for å sikre plass.

For mer informasjon:
Gáivuotna/Kåfjord - Kvænangen - Lyngen - Nordreisa - Skjervøy - Storfjord

Tips en venn Skriv ut