Ungdomssatsingen i Nord-Troms

RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom som bor eller ønsker å bosette seg i Nord-Troms. RUST skal være en kanal til økt ungdomsmedvirkning, stimulere til gode opplevelser i regionen og legge til rette for at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen.

Regionalt Ungdomsråd består av Nord-Troms ungdomsråd, Fagrådet og Regional ungdomskonsulent. Ungdomsrådet består av to representanter fra hvert av de kommunale ungdomsrådene. I Fagrådet sitter koordinatorer og administrative ressurse fra hver kommune. Regional ungdomskonsulent er sekretær og administrator for RUST.

Gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensene skal ungdomsrådene dra nytte av hverandres erfaringer, og stå sammen i viktige interessesaker. Vi har flere gode og veletablerte tiltak:

  • PRØV SJØL-ordningen som er ungdommens eget nærings- og kulturfond
  • RUST-konferansen som gir skolering og opplæring til alle ungdomsrådene i Nord-Troms
  • RUST drar hvert år på tur med ordførerne for å øke fokus på ungdom og legge til rette for dialog og kjennskap til hverandre
  • RUST støtter og er medarrangør for regionale ungdomsarrangement
  • RUST samarbeider med Nord-Troms Studiesenter om kompetansehevingsprogram for klubbarbeidere

 

 

Tips en venn Skriv ut