Mastergradstipend for Nord-Troms

Skal du skrive masteroppgave fra og om Nord-Troms?
Da har du muligheten å søke på stipend på inntil 40 000!
Prøver å fange midnattssola Foto Silje Elisabeth Bjørklund Isaksen.png
 

Stipendordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen som omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Ordningen er etablert i et samarbeid mellom flere utviklingsaktører i regionen.  

Viktig:
Studenter som kan søke stipend må skrive/påbegynne masteroppgave inneværende studieår.
Studiested må være godkjent av Statens lånekasse. 
Studenter må ikke ha tilhørighet til regionen for å søke på stipend. 

Vi legger ikke føringer på temavalg, men lenger ned har vi skissert noen mulige tema for masteroppgaven. 
Søknadsfrist 1.juni og 15.oktober 2017

Har du spørsmål, ta kontakt:
Berit Fjellberg 975 67 366
​Trude Indrebø 917 69 578

 

Retningslinjer for mastergradstipend 2017

Mulige oppgave temaer om Nord-Troms 2017

 

Søk stipend

 

Samarbeidsparter

NTRR logo transparent.png  halti-logoPNG.png  Sparebank1.png  Ymber_Blue.png

Halti nasjonalparksenter as.JPG  Statskog.JPG ntrm logo.pngkvenkultursenteret logo.bmp

Tips en venn Skriv ut