Fagrådet

Fagrådet er et nettverk for de kommunalt ansatte som jobber med ungdomsråd. Fagrådet er veiledere i saker for ungdomsrådet, tilretteleggere og sjåfør til og fra møter og en viktig suksessfaktor for RUST. 

Fagrådet er sammensatt av ulike kommunale fagfelt innen helse, kultur, fritid og administrasjon. Rådet har fellesmøter med Ungdomsrådet og egne parallemøter der erfaringsutveksling og fellesinteresser drøftes. Fagrådet var inititaivtaker til Komptansehevningsprogram for klubbarbeidere. Programmet var en serie kurs i 4 moduler som ble gjennomført av RUST og Nord-Troms Studiesenter med støtte fra Fylkesmannen i Troms mellom 2014 og 2018. 

I Fagrådet sitter Marit Boberg fra Kvænangen, Silje Båtnes fra Nordreisa, Eirik Hasselberg fra Skjervøy, Kjersti Hovland Rennestraum fra Kåfjord, Kåre Bjørnar Olsen fra Lyngen og Jill Fagerli fra Storfjord.

Tips en venn Skriv ut