Kasuaminen ja oppiminen

Onko sulla koulu- taikka päiväkoti-ikäisiä lapsia? Haluatko itte opiskella ilman siirtymättä muualle?

Leser bok Foto: Reni Wright
Foto: Reni Wright

Meillä on oikhein hyviä opiskelumahollisuuksia. Jokaisessa kunnassa on luonnollisesti päiväkoteja, kouluja ja SFO-toimintaa (Skole- og Fritidsordning = kouluissa järjestettyä iltapäivätoimintaa). Meijän jatkokoulut (suom. keskiasteet) taas antavat eninosaa nuorille mahollisuuen asua kotona jatkokoulun aikana. Pohjois-Tromssan kunnat omistavat yhessä regiunaalisen oppimiskeskuksen (Nord-Troms studiesenter) joka on sinua varten jos ja kun sie haluat opiskella taikka käyä tiettyjä kursseja. Oppimiskeskuksen kautta regiuunin asukkhailla on mahollisuuksia universiteetti- ja korkeakouluopintoihin, ilman että kukhaan tarte reissata kauvas.

Tarjonta siis vauvoille ja faareille. 

Tips en venn Skriv ut