Organisasjonen

Regionrådet er bygd opp med representantskapet som øverste organ, derunder styret, rådmannsutvalget og sekretariatet.

Representantskap

Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av 18 medlemmer (3 kommune­styre­representanter fra hver eierkommune). Representantskapet avholder møte en gang i året.
 
 

Styret

Styret har følgende sammen­setning i 2015 - 2017:

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen, styremedlem (Line van Gemert, p.v.)
Øyvind Evanger, Nordreisa, styremedlem (Olaug Bergset, p.v.)
Knut Jentoft, Storfjord, styremedlem (Hanne Braathen, p.v.)
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen, styremedlem (Ronald Jenssen, p.v.)
Ørjan Albrigtsen, Skjervøy, nestleder (Irene Toresen, p.v.)
Svein O. Leiros, Gáivuotna/Kåfjord, styreleder (Ludvig Rognli, p.v.)

Leder Svein O. Leiros
Leder Svein O. Leiros
 
Albrigtsen.png
Nestleder Ørjan Albrigtsen
 
Foto: Framtid i Nord
 

Rådmannsutvalget

 
Rådmannsutvalget ledes fra 2015 av Frank Pedersen (Kvænangen kommune).
 
Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og sekretariatsleder.
 
 

Administrasjon

Daglig leder
Berit Fjellberg
 
Regional ungdomskonsulent (50 % stilling)
Victoria Figenschou Mathiassen.
 
Nord-Troms Studiesenter
  • Kristin Vatnelid Johansen, leder
  • Daniel Johnsen, studieadministrator
  • Jan Fjære, prosjektmedarbeider
 
 
 
 
Tips en venn Skriv ut