Nord-Troms regionråd

Regionrådet skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.
 
Selskapets overordnede målsetting er: Nord-Troms Regionråd DA skal fungere som et samlende organ og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms.
 
 
Selskapets målsetting er på denne bakgrunn å ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses på et interkommunalt plan i forbindelse med utviklingen av næringslivet og offentlig service i regionen.
 
 
Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i Foretaksregisteret 31. desember 1997. Eiere er det seks kommunene Kvænangen, Nordreisa, Gáivuona suohkan/Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen. Ansvarsandelen er likt fordelt mellom eierkommunene med 1/6 hver.

Ordførere bilde nov 15.jpg                     NTRR logo transparent.png