Leve i Nord-Troms

Hvilke kvaliteter ser du etter når du skal bosette deg et sted? Er det gode oppvekstvilkår? Jobbmuligheter? Attraktive kultur- og fritidstilbud?

Tid til hverandre
Foto: Tor-Ivar Næss

I Nord-Troms er det er rom for spreke, kreative og uredde mennesker, slik som deg. Samlet sett, og på tvers av kommunegrensene, finnes attraktive arbeidsplasser, rikt kulturliv, storslått natur og gode oppvekstsvilkår.

Her kan du nå dine ambisjoner, og gjøre en forskjell. Vi har et spredt, veletablert og variert næringsliv i Nord-Troms.

Nord-Troms er en svært rik region fra naturens side, med fiskerier, landbruk og kraftressurser. Vi har også i denne delen av landet mye natur, og er vant til å leve på lag med naturkreftene. Den ville og vakre naturen kan være en ressurs for deg med skapertrang, og vi har areal nok til det meste, fra trehytte til villa. Det gir deg frihet til å velge.  Klimaet spenner fra et typisk kystklima med relativt små̊ temperaturforskjeller på̊ årsbasis, til innlandsklima med kald vinter og varm sommer.

En attraktiv region består også av initiativrike mennesker som ser mulighetene der de finnes. Ønsker du å være en av oss? Her er rom for ditt initiativ!