Jobbe i Nord-Troms

Nord-Troms er på stadig jakt etter arbeidskraft. Vi vet at de neste årene vil både privat og offentlig sektor ha behov for arbeidskraft innenfor mange ulike kompetansefelt.

Toppbefaring på 66kV-linja - Foto Ymber
Foto: Ymber.

I Nord-Troms ønsker vi innovasjon og utvikling. Vi vil derfor satse på deg som er etablerer eller næringsaktør. Regionen har mange små og middelstore bedrifter, med sterke miljø innen havbruk, primærnæringer, handel, transport, bygge- og anleggsarbeid, reiseliv og industri.

Regionen satser på entreprenørskap, og har som mål at barn og unge skal bli involvert i næringsutviklingen i Nord-Troms via gründercamp, entreprenørskap i skolen, bedriftsbesøk og utplassering.

Vi ønsker nye bedrifter og etablerere velkommen til å etablere seg hos oss.