Nord-Troms Regionråd

Post- og besøksadresse:

Nord-Troms Regionråd DA
Hovedveien 2
9151 Storslett

E-post: regionrad@ntroms.no

 

Kontaktperson:

Berit Fjellberg (daglig leder)
profilbilde Berit.jpg
E-post: berit.fjellberg@ntroms.no

Tlf.: 77 58 82 79/97 56 73 66

Nord-Troms Studiesenter

Leder - Rekruttering av ny leder pågår

 

Studieadministrator - Daniel Vollstad Johnsen
Daniel september 2016.JPG

Tlf: 7758 8278
Epost: Daniel@ntss.no
Kontoradresse:
Hovedveien 2
9151 Storslett

Nord-Troms ungdomsråd

Nord-Troms ungdomsråd

Hovedvegen 2, 9151 Storslett

E-post: rust@ntroms.no

 

Leder: Johannes Viljar Lundvoll

Nestleder: Ramona S Thomassen

Regional ungdomskonsulent: Lise Jakobsen

Tlf: 918 13 803

E-post: lise.jakobsen@ntroms.no

Følg oss på Facebook

RUST Regional ungdomssatsing i Nord-Troms

Følg oss på Instagram

nordtroms.ungdomsraad

#unginordtroms

 

Prosjekt Drivkraft Nord-Troms

Prosjektleder 
Gunbjørg Nygård Melkiorsen

Tlf: 7758 8281
Mobil: 906 83 241
Epost: gunbjorg.melkiorsen@ntroms.no