Nord-Troms Regionråd

Post- og besøksadresse:

Nord-Troms Regionråd DA
Hovedveien 2
9151 Storslett

E-post: regionrad@ntroms.no

 

Daglig leder Robert Jensen

Robert Jensen liten profil xxs.jpg
Tlf: 95 28 21 84
Epost: robert.jensen@ntroms.no

 

 

Nord-Troms ungdomsråd

Nord-Troms ungdomsråd

Hovedvegen 2, 9151 Storslett

E-post: rust@ntroms.no

 

Leder: Emil Johansen, Kåfjord

Nestleder: Camilla Osvaldsen, Lyngen

Regional ungdomskonsulent: Monika Dyrnes

Tlf: 909 56 734

E-post: monika.dyrnes@ntroms.no

Følg oss på Facebook

RUST Regional ungdomssatsing i Nord-Troms

Hoppide

Følg oss på Instagram

nordtroms.ungdomsraad

#unginordtroms