Organisasjonen

Selskapets overordnede målsetting er: Nord-Troms Regionråd DA skal fungere som et samlende organ og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms.
 
Selskapets målsetting er på denne bakgrunn å ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses på et interkommunalt plan i forbindelse med utviklingen av næringslivet og offentlig service i regionen.
Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i Foretaksregisteret 31. desember 1997. Eiere er det seks kommunene Kvænangen, Nordreisa, Gáivuona suohkan/Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen. Ansvarsandelen er likt fordelt mellom eierkommunene med 1/6 hver.
 

Regionrådet er bygd opp med representantskapet som øverste organ, derunder styret, rådmannsutvalget og sekretariatet.

 

Representantskap

Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av formannskapet fra hver kommune. Representantskapet avholder møte en gang i året.

Styret

Styret har følgende sammen­setning i 2019 - 2023:
 
Ørjan Albrigtsen, Skjervøy, leder (Kurt Michalsen, p.v.)
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen, styremedlem (Jan A. Rydningen, p.v.)
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen, styremedlem (Hanne Wiesener, p.v.)
Bernt Lyngstad, Kåfjord, styremedlem, (Britt-Margrethe Pedersen, p.v.)
Hilde Nyvoll, Nordreisa, styremedlem, (Karl-Gunnar Skjønsfjell, p.v.)
Geir Varvik, Storfjord, styremedlem, (Inger Heiskel, p.v.)
 
 
Albrigtsen.png
Leder Ørjan Albrigtsen
Foto: Framtid i Nord


Geir Varvik.PNG
Nestleder Geir Varvik
Foto: Framtid i Nord
 
Ordførere Nord-Troms.jpg
Et samlet styre
Foto: Framtid i Nord
 

Kommunedirektørutvalget

Kommunedirektørutvalget ledes fra 2020 av Jan Hugo Sørensen (Nordreisa kommune). 
 
Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av rådsordfører, leder av kommunedirektørutvalget, sekretær og sekretariatsleder.
 

Administrasjonen

Daglig leder
Robert Jensen
 
Regional ungdomskonsulent / sekretær kommunedirektørutvalget
Monika Dyrnes
 
Økonomiansvarlig
Kaj A. Båtnes