VIL DU BLI VÅR PROSJEKTLEDER?

Lyngen kommune søker i samarbeide med Nord-Troms Studiesenter etter prosjektleder lokalisert i Lyngen kommune. Prosjektlederen skal bidra til utvikling av metoder og praksis for utvikling av kompetansen internt i bedrifter innen industri og havbruk. I tillegg skal vedkommende bidra til rekruttering av personell til industri miljøene i Nord-Troms, både lokalt og fra nordkalotten.
Stillingen er et samarbeide mellom Lyngen kommune, Nord-Troms Studiesenter og Troms- og Finnmark fylkeskommune.
Første fase av prosjektet er rettet mot industrien på Furuflaten. I fase 2 skal kompetansehevingsmodellen prøves ut i industrimiljøet tilknytta sjømatnæringen i Skjervøy.

STILLINGENS INNHOLD

 • Lede prosjektet. Initiere, følge opp og gjennomføre tiltak i samarbeide med Lyngen kommune og Nord-Troms Studiesenter.
 • Motivere ansatte til å formalisere kompetanse og/eller bygge videre på det de allerede har, samt bevisstgjøre ledere på å motivere til kompetanseheving.
 • Utvikle og teste ut modeller for kompetansehevingstilbud tilpasset næringslivets behov i industrien og sjømatnæringen i Nord-Troms. 
 • Delta aktivt i å synliggjøre miljøet i utvalgte markeder lokalt og på nordkalotten og aktivt bidra til rekruttering til miljøene lokalt.

Vi søker etter en prosjektleder som kan styre prosessen og oppnå konkrete resultater. Stillingen har en varighet på 3 år.

KVALIFIKASJONER VI LEGGER VEKT PÅ

 • Høyere utdanning
 • Erfaring fra utviklings – og prosjektarbeid
 • Strukturert og resultatorientert
 • Evne til strategisk tenking og konkret handling
 • Evne til å inspirere og jobbe sammen med mange aktører for å fremme samarbeid
 • Kjennskap til industrinæringen, FN’s bærekraftsmål og kompetansemiljø
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet

VI TILBYR

 • En spennende stilling med stort utviklingspotensial
 • Kontorsted Lyngen
 • Lønn og godtgjørelse etter avtale
 • Tiltredelse snarest

MER INFO / SØKNAD