Om stipendet

 • Stipendet skal brukes til utarbeidelse av oppgaven
 • Stipendet kan søkes av en student eller flere studenter i fellesskap
 • Formålet er å gi mottakeren et bidrag til arbeid innen et tema som tilfører regionen ny kunnskap

Søknaden må inneholde

 • Søker(ne)s navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsdato
 • En prosjektbeskrivelse på inntil 3 sider med redegjørelse for problemstilling og hvordan den tenkes løst
 • Opplysning når oppgaven planlegges innlevert og sensurert
   

  Tildeling av stipend skjer innen en måned fra dato for søknadsfrist. Stipendet er oppgavepliktig overfor ligningsmyndighetene, men er ikke trekkpliktig ved utbetaling.
  Stipendstyret forbeholder seg retten til å ikke dele ut stipend dersom det ikke kommer inn søknader vi vurderer som gode nok eller relevante nok.

  Søknadsfristen for alle stipendene er 15. oktober 2021