Nord-Troms Regionråd søker framoverlent leder som sikrer utvikling i regionen

Nord-Troms Regionråd har som mål å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet. Leder for regionrådet skal jobbe aktivt med satsingsområder innen infrastruktur, kompetanse og samfunnsutvikling for å øke attraktiviteten til lokalsamfunnene. Sammen med dyktige og engasjerte politikere og samarbeidspartnere skal du bidra til å løfte regionen innen mange samfunnsområder

Hovedoppgaver

·       Daglig ledelse av Nord-Troms regionråd

·       Bidra til å styrke og videreutvikle regionrådet

·       Ansvar for å forberede saker til behandling i regionrådet

·       Holde seg orientert om lokal og nasjonal politikk

·       Arbeid med påvirkning i regionale saker, bl.a. gjennom høringsinnspill

·       Opprette gode relasjoner til regionale og nasjonale politikere/beslutningstakere

Praktisk info

Arbeidsgiver: Nord-Troms Regionråd DA
Stillingstittel: Daglig leder
Frist: 01.06.2021
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: En av Nord-Troms kommunene

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi søker etter en kandidat med relevant høyre utdanning som kan tilføre Nord-Troms regionråd viktig kompetanse. Relevant erfaring og kunnskap om ledelse, regional politikk og samfunnsutvikling er ønskelig og kan kompensere for lavere utdanning. Jobbhverdagen vil bestå av mye samhandling med andre mennesker. Det krever gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig samt kunnskap om digitale samhandlingsplattformer. Bilsertifikat er en forutsetning for å kunne komme seg rundt i vakre Nord-Troms. 

Den rette kandidaten trives med å jobbe selvstendig og er stabil med høy grad av tilstedeværelse. Gode samarbeidsegenskaper er en forutsetning for å kunne være en pådriver i utviklingsarbeidet. Du kjenner til politiske prosesser, og er interessert i å følge med på aktuelle saker slik at Nord-Troms Regionråd kan ligge i forkant og påvirke viktige beslutninger for regionen.

Om arbeidsgiveren

Nord-Troms Regionråd er et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse for kommunene i Nord-Troms: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Regionrådet skal fungere som et samlende organ og fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng samt jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms.

Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av formannskapet fra hver av kommunene. Styret er sammensatt av ordførerne i eierkommunene. Nord-Troms Regionråd vil fra 01.01.2022 organiseres som et interkommunalt politisk råd, og det er igangsatt prosesser som ivaretar omorganiseringen. På bakgrunn av dette kan det komme endringer i stillingen og arbeidsoppgaver dersom opprettelsen blir en realitet.

På tvers av kommunegrensene i Nord-Troms finnes attraktive arbeidsplasser, rikt kulturliv, storslått natur og gode oppvekstsvilkår. Regionen er kjent for 3 stammers møte med kvensk, samisk og norsk kultur. Kontrastene er større i Nord Troms, og det former folket som bor her.

Sektor: Offentlig
Lederkategori: Leder
Sted: HOVEDVEIEN 2, 9151 Storslett
Bransje: Offentlig administrasjon, PR, informasjon og kommunikasjon, HR, organisasjonsutvikling og rekruttering
Stillingsfunksjon:Analyse, Ledelse, Samfunnsviter

Nøkkelord

Leder, Politikk, Samfunnsutvikling, Saksbehandling

Spørsmål om stillingen / søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Ørjan Albrigtsen
Stillingstittel: Styreleder
Mobil: 470 13 662
 
Kontaktperson: Harriet Steinkjer Nystu
Stillingstittel: Rekrutteringspartner, Visjona AS
Mobil: 900 57 035
 
SØK PÅ STILLINGEN