De seks ordførerne som deltar er:
Ørjan Albrigtsen, Skjervøy
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen
Hilde Nyvoll, Nordreisa
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, Kåfjord
Dan Håvard Johnsen, Lyngen
Geir Varvik, Storfjord