KÆM KAN SØKE?

Er du mellom 13 og 18 år? Vil du starte din egen bedrift? Skape din egen sommerjobb? Realisere et prosjekt? Arrangere et kurs? Lage et event? Nord-Troms ungdomsråd forvalter fondet og gir inntil 10 000 kr til prosjekter og aktiviteter innen kultur og næring til enkeltpersoner og til elev- og ungdomsbedrifter på skolene i Nord-Troms.

Ungdom 13-18 år

 • Ingen søknadsfrist
 • Enkeltpersoner må søke. Det gis ikke støtte til lag og foreninger
 • Det gis støtte til innkjøp av utsyr hvis alle andre krav er oppfylt
 • Søknadsskjema må fylles ut. Tips! Vær grundig når du svarer slik at de som behandler søknaden forstår prosjektet ditt. En god søknad kan gi mer støtte, så tenk gjennom alt!
 • Prosjektet må gjennomføres innen to måneder fra du får svar på søknaden. Svaret er et tilsagnsbrev som må fylles ut og sendes tilbake til oss.
 • Støtten betales ut når prosjektet er gjennomført og du har sendt inn rapport fra prosjektet

SØK HER

RAPPORTER HER

Elev- og ungdomsbedrifter

 • Søknadsfrist 20. november
 • En av bedriftens medlemmer er ansvarlig søker og må være bosatt i en av kommunene i Nord-Troms
 • Søknadsskjema må fylles ut og sendes
 • Gjennom for eksempel logo, navn, forretningside, produkt eller tjeneste, målgruppe eller design må bedriften vise at den kommer fra Nord-Troms. Beskriv hva og hvordan i søknaden.
 • Når søknaden er behandlet får bedriften et tilsagnsbrev som må fylles ut og sendes inn så snart som mulig for at støtten skal betales ut
 • Fyll ut og send inn årsrapport når bedriften legges ned

SØK HER

RAPPORTER HER