RUST-konferansen 2019 ble arrangert i Nordreisa kommunes nye, flotte ungdomsklubb. RUST-konferansen gjør ungdomsrådene kjent med det politiske systemet, og gir de aktuell kunnskap som bidrar til aktive og engasjerte ungdomsråd. Årets tema var «De unges klimakamp» med Klimakapsel fra år 2100. Takk til bidragsytere som delte villig av sin kunnskap og erfaring - Skjervøy UngdomsrådKåfjord ungdomsportal, Nordreisa ungdomsråd og Ungdomskontakten, Oda fra UFR, Framtid i Nord, Lerøy, ordfører Ørjan, og våre «utRUSTede» ungdommer Victoria og Vilde.