Kort om Campus Nord-Troms

Campus Nord- Troms (CNT) sin visjon er kompetanse som utviklingskraft med overordnet mål å etablere en distribuert modell for kompetanse- og forskningsbasert utvikling i en distriktsregion.

CNT har tre fokusområder;

  1. Å utvikle tilbud innen høyere utdanning og andre kompetansehevende tiltak tilpasset behovet i Nord-Troms.
  2. Initiering av – og bidrag til gjennomføring av forskningsaktiviteter og- formidling med utgangspunkt i regionale forhold
  3. Strukturering av innsats for å rekruttere unge voksne til regionen.

Som prosjektmedarbeider i Campus Nord-Troms er Amandas hovedområde å arbeide med rekrutteringstiltak- og kompetanseaktiviteter rettet mot unge voksne i alderen 19-35år. Arbeidsoppgavene vil variere fra å kjøre workshop/innspillsmøter for å kartlegge behov og mulige løsninger, arrangere/teste ut ulike rekrutterings- og kompetanseaktiviteter; både fysiske og digitale, nettverksbygging, formidling og kommunikasjon fra prosjektet.

Hvorfor trainee i Nord-Troms?

Etter endt mastergradsutdanning ved Universitetet i Tromsø var jeg på lik linje med mange andre nyutdannede studenter på utkikk etter min første faste jobb. Da jeg kom over traineeprogrammet til Arena Nord-Troms var det ingen tvil. Å være trainee i et inkluderende og spennende arbeidsmiljø med hele Nord- Troms som arbeidsfelt og samtidig få tilgang til rå natur, kultur og næringsliv var svært tiltrekkende og attraktivt.

Til nå har det å være trainee gitt meg en god start på karrieren med ekstra oppfølging og trygghet i traineeprogrammet, samtidig som det har gitt meg muligheten til å bygge nettverk og utveksle erfaringer på tvers av fagkompetanser. Programmet tar for seg både det sosiale og faglige gjennom blant annet fagsamlinger med Nordnorsk lederutvikling, ulike bedriftsbesøk i hele regionen, hvalsafari og studietur til Svalbard. 

Må selvfølgelig også tilføye at jeg trives godt i Nord-Troms, og vil anbefale alle å sjekke ut både regionen og Nord-Norges råeste traineeprogram!