Målet er at denne siden skal ungere som en oversiktlig og god ressurs for Nord-Troms Regionråds tjenester og relevant info for prosjekter, planer, protokoller m.m. 
I en overgangsfase vil det være enkelte sider og lenker som kanskje ikke fungerer som det de skal, men det jobbes kontinuerlig med å oppdatere alle sider og lenker.