Flyplass.PNG

Flyplassutvalget i Nord-Troms

Utvalget består av representant for Nord-Troms regionråd, reiselivet og Avinor. 

Medlemmer

  • Ørjan Albrigtsen, ordfører Skjervøy kommune
  • Georg Sichelschmidt, daglig leder Visit Lyngenfjord
  • Kurt-Einar Karlsen, administrerende direktør Lerøy Aurora, og representant for Arena Nord-Troms
  • Tor Rasmussen, lufthavnsjef Sørkjosen lufthavn

Utvalgets formål og oppgaver:
Flyplassutvalget skal bidra til å legge til rette for utvikling i Nord-Troms. Gjennom flyplassutvalget, vil regionens politikere og beslutningstakere, i samarbeid med Avinor, tydeliggjøre behovene for og fremme ruteoppsett, regularitet, pax økning, oppgradering og videreutvikling av Sørkjosen lufthavn.