NÆRINGSUTVALGET I NORD-TROMS

Næringsutvalget i Nord-Troms er et underutvalg av Nord-Troms Regionråd, som består av en næringsmedarbeider fra hver kommunene.
NUNT skal arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta eiernes interesser, med blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging og fremme Nord-Troms regionråd sine satsinger på næringsutvikling.

Leder: Silja Karslen, Skjervøy kommune
Tlf: 906 33 595
Epost: silja.karlsen@skjervoy.kommune.no

Nestleder: Jens Kristian Nilsen, Kåfjord kommune
Tlf: 77 71 92 58
Epost: jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no

Næringskonsulenter i Nord-Troms

Kvænangen kommune
Anne Berit Bæhr
Epost: Anne.Bahr@kvanangen.kommune.no
Telefon: 4040 5624

Kåfjord kommune
Jens Kristian Nilsen
Epost: jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no
Telefon: 7771 9258

Lyngen kommune
Svein Eriksen
Epost: svein.eriksen@lyngen.kommune.no
Telefon: 4002 8514

Nordreisa kommune
Jan Fjære
Epost: Jan.Fjaere@nordreisa.kommune.no
Telefon: 7758 8053 / 4550 5616

Skjervøy kommune
Silja Karlsen
Epost:silja.karlsen@skjervoy.kommune.no
Telefon: 906 33 595

Storfjord kommune
Odd Geir Fagerli
Epost: 
odd.geir.fagerli@storfjord.kommune.no
Telefon: 400 28 802

Vedtekter